katalog stron internetowych
   
  .
  System Flop-Start Jaromir Orel
 

 

                                                   Nie bunt a flop system F1E.W kategorii F1E startuję od roku 2000.Po opanowaniu podstawowych
problemów ze sterowaniem i lataniem/do dzisiaj nie mogę zrozumieć,
że gdy chcę aby model leciał w lewo,to muszę przedni ster kierunku
wychylić w prawo!/Chcąc mieć model głownie do dogrywek,kiedy
schodzimy na dół wzgórza/prawie na równy teren/ zacząłem rozmyślać
nad odpowiednim modelem.
Zdawałem sobie sprawę że bez mechanizacji się nie obejdzie.
Niektórzy modelarze z Rumunii i Polski już mniej lub więcej przerobiło
swoje modele,ale używają bunt system który stosowany jest w modelach
F1A i F1H.
Ponieważ miałem kilku letnie doświadczenie ze startami z modelami F1H
wyposażonymi w bunt-system,od początku zdawałem sobie sprawę że
ręcznym wyrzutem nie mogę dać modelom F1E takiej prędkości jak przy
starcie na holu modelom F1a i F1H.Doszedłem do wniosku że bunt-system
to nie jest to!
W związku z moim 45 letnim doświadczeniem w kategoriach modeli swobodnie
latających takich jak gumówki F1b,F1G oraz silnikówki F1C,F1J,C1-kiedy
 przeżyłem kilka startów kiedy model w"motorowym locie" ze względu na mały
kąt zaklinowania przechodził do obracanego przewrotu.Podobną trajektorię
lotu postanowiłem wykorzystać w modelach F1E.
Z grubsza przed 2 laty przerobiłem mój najstarszy model ze skrzydłami HBO
2000
/tzw.plastiki/.Latem 2003 rozpocząłem próbne loty.
Raczej nieudane niż udane wyniki osiągnąłem na treningu przed Mistrzostwami
Świata w Rumunii.Pod koniec tego roku z tym modelami wykonałem około 20
lotów na zawodach o Puchar Świata oraz w zawodach o Puchar Śląska w Polsce.
Po dopracowaniu tego startu/jeden był nieudany/,w przygotowaniach do sezonu
2004
dopracowałem problemy z wyłącznikiem czasowym,jego ustawienie oraz
uruchamianiem,
przerobiłem 2 starsze modele na ten system.W ciągu 2004 roku jeszcze
zmieniłem styl
wyrzutu.Wynik widać na zdjęciach z poszczególnymi fazami wyrzutu które były
zrobione podczas Mistrzostw Czech 2004 na Veterniku.Pod koniec tego roku
z takim modelem brałem udział w serialu o Puchar Śląska/80% startów/ bez
jakiegokolwiek technicznego problemu.Osiągnięte wyniki to 2x pierwsze 2x
drugie
1x trzeci 1x piąty co dało mi ostatecznie 1 miejsce w Pucharze Śląska/liczą
się 4 najlepsze
imprezy z 6/

Zasady latania z modelem F1E
Sztywne powierzchnie nośne/skrzydła/,nie może wystąpić flatter albo
trzepotanie
skrzydeł/najlepsze są skrzydła z kesonem"D-box" lub całkowicie kryte
laminatem/
Pewne sterowanie zabezpieczone przed siłami występującymi podczas wyrzutu.
Pewny wyłącznik czasowy,jego ustawienie i włanczanie/determalizator+1
funkcja/
Model może spełnić wszystkie w/w warunki,dopóki jednak nie wytrenujemy ręki
i całości nie skoordynujemy to wynik będzie mierny.
Jeżeli macie zwyczaj trenować"w domu,z modelem typu flop bez treningu nie ma
co szukać na zboczu.

To są pisemne informacje,po dalszych świadczeniach i konsultacjach podam
dalsze
techniczne wyniki i przygotuję plan modelu

Jaromil Orel
Kwiecień 2005
LMk Fenix Kunowice

Tłumaczenie z języka czeskiego Wiesław Dziuba Aer.ROW

                                                           cd.

Wymyśliłem mój system dynamicznego startu w roku 2003
i nazwałem go "flop"
Moje autorstwo jest potwierdzone certyfikatem który został mi nadany
przez Aeroklub Gliwicki z Polski.Różnice pomiędzy stary systemem "bount" a systemem "flop"
W ogromnym skrócie to:
-Bount F1E/jak w F1A,F1H/ z mechanicznym wyłącznikiem potrzebuje
2 zmian kąta natarcia statecznika poziomego,potrzebne są na to 2 funkcje
w wyłączniku + determalizator
-F1E flop system potrzebuje tylko wyłącznika czasowego z 1
funkcją/+determalizator/
zmienia tylko raz kąt natarcia statecznika poziomego
-Flop system jest prostszy w regulacji
-Wszystkie mechanizmy są bardziej niezawodne niż w bount systemie

Osiągana wysokość jest porównywalna jak w bount systemie.
Bardzo prawdopodobne jest osiągnięcie większej wysokości niż w bount
systemie
/patrz diagram/
Wznoszenie wygląda jak lekko zakrzywiona prosta.Lotnicza nazwa tego to
"1/4 pętli odwróconej.

W załączeniu można zobaczyć:
-dokument z opisem mojego "flop-start" systemu
-krótki film z tego startu
-diagram flop startu/małe i duże zdjęcie/
-certyfikat potwierdzający autorstwo systemu flop
-moje zdjęcie z modelem

Jaromir Orel

Tłumaczenie z j.angielskiego Wiesław Dziuba
                                        

                                                                    
English version

F1E FLOP-START
 
I have been flying FIE category since the year of 2000. Having managed the basic know- how, that is setting and flying (it is still unconceivable to me that when flying to the left I have to move the driving blade to the right), I started to think about the chuck model. It was caused by the necessity to have a model mostly for fly off, when you go ,,almost plane”below the hill. It was clear it wouldn't work without mechanization. Some modelers from Romania and Poland have already been more or less successfully chucking off their models while using the bunt - the system known with F1A and F1H models. As I have long experience flying the bunt models F1H, it was obvious that just by chucking off from my hand I could not speed up the FIE model as much as a F1A or F1H from the rope. Thus, I decided a NO for the chucking bunt.
 
During my 45 year long practice in the free flight models I have also flown the rubbers F1B and F1G and the motor models F1C, Cl and F1J. I have seen a couple of starts during which the model in the motor flight turned into the reversed loop because of the small setting angle. I could imagine a similar trajectory of flight of the F1E model. About 2 years ago I rearranged my oldest model with the HBO - 2000 wings. In the summer of 2003 I initiated the flying tests. I showed off with the chuck offs during the training at WCh in Romania rather unsuccessfully. This fall with the testing model, I have gone through about 20 testing starts at competitions of the World Cup and Silesia Cup in Poland. Having evaluated these starts (only one unsuccessful), I solved out the timer problem when getting ready for the coming season of 2004, its setting and starting. I have also remade two older models for chuck off. During the year of 2004 I have changed the chuck off style. You can see the result on the shots of phases of chuck off, which were taken at the Czech Republic Championships 2004 at Vetrnik.
 
PREREQUISITES TO FLY THE KICK OFF F1E MODEL
 
-     stiff carrier areas, no fluttering may be accepted
reliable driving resistant against the powers applying during kick off
-         reliable timer, its setting and launching (DT + 1 function)
-         tough the model has all the above prerequisites, you will be disappointed if you do not
force your arm and your whole body to a coordinated move
-         if you are used to train your F1E "at home", you cannot make it with this flop model
without training at the hill
 
 
Since year 2005 I have been using system Flop with all my models in every kind of weather. At present I have in my transport box seven models with the Flop system. These models have the wing-span of 1700-2600 mm. All of them are made of composite materials. Last year I gained the 7th place at World Cup serial. I won the Czech Cup serial and the Silesia Cup in Poland (for the 4th time in-line). Nowadays the Flop-system have been using 70% of F1E senior competitors of Poland. The Flop-system utilized also Alan Roux and won the World Championship in Romania 2007 with it.
 
 
 
 
20. 4. 2008
Jaromir Orel
Czech Republic
 
  Tylu Was Już Tu Było:) 164865 odwiedzającytutaj! Copyright & Piotr Szymański Page border=  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=